Wat is Coaching?

Coaching is een gelijkwaardige en non-directieve relatie tussen een klant en een coach, waarbij op basis van vraagstelling, de klant een bewustwording- en persoonlijk ontdekkingsproces ervaart.

Het doel van dit proces is dat de klant zijn verantwoordelijkheid neemt en vervolgens visie, wensen, verlangens en persoonlijke- en professionele doelen bepaalt en bereikt. De antwoorden, oplossingen, acties en verantwoordelijkheden liggen bij de klant. De coach biedt de klant in dit proces geen expertise, maar wel structuur, steun en feedback. Hij is geen expert die het beter weet, of die zijn expertise op bepaalde gebieden wil verkopen, maar iemand die de klant wil helpen om zijn eigen antwoorden op vragen te vinden. De klant is dus degene die het beter weet.

De focus bij coaching ligt in de toekomst: hoewel er ruimte is voor ervaringen en gebeurtenissen uit het verleden, richt coaching zich vooral op de vormgeving en waarmaking van de gewenste toekomst van de klant. Coaching is een serieus doel- en resultaatgericht proces. De coach is verantwoordelijk voor het proces en de klant voor actie en resultaat. Coaching is zinloos als de klant niet bereid is om verantwoordelijkheden te nemen en dragen en om actie te ondernemen.

QuoteQuoteQuoteQuoteQuoteQuoteQuoteQuoteQuoteQuoteQuoteQuoteQuoteQuoteQuoteQuoteQuoteQuote