Frequently Asked Questions

Voor wie is coaching bedoeld?
Coaching is bedoeld voor psychologisch gezonde mensen die hun persoonlijke effectiviteit willen verbeteren, hun succes willen vergroten en zichzelf willen ontwikkelen.

Wat is het resultaat als ik bij jou ben geweest?
Als jouw coachingsproces is afgerond, heb je natuurlijk jouw doel bereikt. Daarnaast, door jouw ervaring in het proces, kan je de rol die je in andere situaties speelt makkelijker herkennen en bepalen. Je kunt realistischer naar jezelf en anderen kijken, en je makkelijker concentreren op dat wat eigenlijk werkt en jou dichterbij jouw doel brengt.

Wat kan ik van je verwachten?
Een partner die je structuur, professionaliteit, respect, integriteit, vertrouwen, waarheid, echtheid, onvoorwaardelijke en accepterende warmte, en empathie aanbiedt.

Welke normen en waarden hanteer je als coach?
Als coach houd ik me aan de Ethische Gedragscode van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO), en aan de Ethische Gedragscode van de International Coach Federation (ICF). Ze vertalen de normen en waarden die ik essentieel vind voor mijn professioneel functioneren als coach.

Wat is jouw specialiteit?
Door mijn ervaring en affiniteit, functioneer ik beter in de business-, executive- en lifecoaching omgevingen. Vandaar mij keuze voor business- en lifecoaching.

Wat is het verschil tussen een directieve en een non-directieve coach?

Een directieve coach gelooft dat hij zijn klant het beste kan helpen door het geven van advies, het delen van zijn expertise en zijn visie, door observatie, feedback geven en corrigeren. Voor hem is de beste manier om te helpen precies te vertellen wat een ander moet doen.

Een non-directieve coach gelooft dat hij zijn klant het beste kan helpen als hij hem vragen stelt die hem stimuleren om te denken, reflecteren, exploreren en te leren van zijn ervaringen. Voor hem is de beste manier om iemand te helpen is iemand te leren zichzelf te helpen.

Terwijl veel mensen een directieve coach sneller een adviseur of consultant zouden noemen, is er nog geen overeenkomst in de definities van coaching waardoor de directieve benadering geen coaching kan worden genoemd.

Vanuit welke achtergrond werk je?
De meest belangrijke stromingen die invloed op mijn manier van werk hebben zijn de Third Force Psychology van Carl R. Rogers en Abraham H. Maslow, het Socratic Questioning, REBT (Rational Emotive Behavior Therapy), RFT (Relational Frame Theory), Contextual PsychologyACT (Acceptance and Commitment Therapy), Gestalt, Solution Focused Brief Therapy, Martin Seligmans and Mihaly Csikszentmihalyis Positive Psychology, De Mindset Studie van Carol S. Dweck, Social PsychologySport Psychology, Systems Thinking, Organizational TheoryLeader Development and Leadership Development

Hoe lang ben je al coach?
Sinds mei 2009 werk ik officieel als executive-, business- en lifecoach. Mijn ervaringen als sparringpartner (8 jaar) in Brazilië en als leider in Nederland zijn zeer waardevol voor mij en geven mijn coachingscarrière een stevige basis.

Volg je een opleiding? Welke?

Van oktober 2008 tot september 2010 heb ik de opleiding Professioneel Coachen gevolgd aan de Coaching Academy International in Naarden, Nederland.

In oktober 2011 ben ik begonnen aan de Post-Graduate Opleiding in Executive Coaching aan de Vrije Universiteit Amsterdam, onder leiding van Prof. dr. Erik de Haan en Prof. dr. Yvonne Burger. Deze opleiding is een onderdeel van het Masters (MSc) Programma in Executive Coaching aan de Ashridge Business School in Engeland.

Met welke problemen kan ik niet bij jou terecht?
Voor serieuze psychische aandoeningen die in de  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders staan (bijvoorbeeld depressie, paranoia, schizofrenie of borderline ), kun je niet bij mij terecht. Als je tijdens het kennismakingsgesprek concludeert dat je iemand zoekt die je kan helpen het verleden te verwerken, zal ik je doorverwijzen naar een geschikte professional.

Hoe lang duurt het?
Dat hangt ervan af. Tijdens het kennismakingsgesprek vraag ik aan mijn klanten wanneer zij hun doel bereikt willen hebben en daar houd ik rekening mee. Subjectieve businesscoaching kwesties en lifecoaching kwesties vragen meer tijd (gemiddeld 6 maanden) en vaak ontwikkelen ze zich in langdurige relaties. Klanten met niet subjectieve businesscoaching kwesties kunnen soms in één gesprek hun antwoord vinden.

Wordt het vergoed?
De kosten voor coaching worden in principe niet vergoed door zorgverzekeraars, maar vraag het voor alle zekerheid na. Het is ook handig om contact op te nemen met je belastingsadviseur of de Belastingdienst, want in een aantal gevallen komt coaching in aanmerking voor belastingsaftrek.

Laat jij je coachen?
Ja. Op dit moment door Carine Metselaar, supervisor aan de Post-Graduate Opleiding in Executive Coaching aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

QuoteQuoteQuoteQuoteQuoteQuoteQuoteQuoteQuoteQuoteQuoteQuoteQuoteQuoteQuoteQuoteQuoteQuote